สลายสรีรธาตุ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาร่วมพิธีสลายสรีรธาตุ พระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นครั้งสุดท้ายที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี หลังช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุ

(5 พ.ย.) พนักงานพระราชพิธี อัญเชิญโกศแปดเหลี่ยมฉัตรเบญจา ประดับ ณ เมรุลอย ที่ตั้งของหีบบรรจุสรีรสังขาร พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี โดยมีอุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน ที่ได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา รอร่วมบำเพ็ญกุศลศพ อยู่บริเวณภายในลานหินโค้ง วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จำนวนมาก จากนั้นพระสงฆ์ 10 รูป ได้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุ สวดพระพุทธมนต์ และบังสุกุล อุทิศถวายแด่หลวงพ่อปัญญาฯ

ในการนี้พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และกรรมการมหาเถรสมคม ได้แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เรื่อง “หลวงพ่อปัญญาฯ กับการพัฒนาการศาสนา” ที่ชี้ให้เห็นถึงความสนใจในการศึกษาหลักธรรมอย่างถ่องแท้ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และเป็นพระเถระที่มีบทบาทสำคัญต่อการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทั้งในไทยและต่างประเทศ จนพระพุทธทาสภิกขุ ยกให้เป็นแม่ทัพธรรม สร้างคุณประโยชน์แก่วงการพุทธศาสนา ในมุมของพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใส ศรัทธา ยอมรับว่า คำสอนของหลวงพ่อปัญญาฯ เน้นเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิต เมื่อนำไปปรับใช้จึงเพียงแค่ประพฤติ ปฏิบัติดี ก็จะประสบความสำเร็จ

สำหรับกำหนดการพิธีสลายสรีรธาตุ พระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ในช่วงบ่ายวันนี้ในเวลาประมาณ 14 นาฬิกา พนักงานพระราชพิธี จะได้เชิญหีบบรรจุสรีรสังขารหลวงพ่อปัญญาฯ จากจิตกาธาน ณ เมรุลอย ด้านหน้าโรงเรียนพุทธธรรม ไปตั้ง ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในเวลา 17 นาฬิกา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จถึงวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จากนั้นในเวลา 17 นาฬิกา 30 นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงศาลาขจรประศาสน์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เพื่อทรงพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ได้ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่จะเดินทางฝมาร่วมพิธีในช่วงบ่ายวันนี้ โดยทางวันจะไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาผ่านทางประตู 1 และประตู 2 ของวัด สำหรับผู้ที่นำรถมาสามารถนำไปจอดได้ที่โรงเรียนชลประทานวิทยา ที่อยู่ติดกับวัด และฝั่งตรงกันข้ามคือกรมชลประทานของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่ต่ำกว่า 1000 คัน



สลายสรีรธาตุพระราชทานเพลิงศพ "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"



ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีสลายสรีรธาตุ "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"



พิธีสลายสรีรธาตุ "หลวงพ่อปัญญานันทะ" หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ท่ามกลางศิษยานุศิษย์จำนวนมาก



เคลื่อนสรีรธาตุ “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”



Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ | Develop by บ้านจิตอาสา | Webmaster : poonpreecha@volunteerspirit.org