สลายสรีรธาตุ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลมาร่วมพิธีสลายสรีรธาตุ พระราชทานเพลิงศพ พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เป็นครั้งสุดท้ายที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี หลังช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุ

(5 พ.ย.) พนักงานพระราชพิธี อัญเชิญโกศแปดเหลี่ยมฉัตรเบญจา ประดับ ณ เมรุลอย ที่ตั้งของหีบบรรจุสรีรสังขาร พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง จ.นนทบุรี โดยมีอุบาสก อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน ที่ได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนา ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา รอร่วมบำเพ็ญกุศลศพ อยู่บริเวณภายในลานหินโค้ง วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จำนวนมาก จากนั้นพระสงฆ์ 10 รูป ได้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมรุ สวดพระพุทธมนต์ และบังสุกุล อุทิศถวายแด่หลวงพ่อปัญญาฯ

ในการนี้พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และกรรมการมหาเถรสมคม ได้แสดงธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เรื่อง “หลวงพ่อปัญญาฯ กับการพัฒนาการศาสนา” ที่ชี้ให้เห็นถึงความสนใจในการศึกษาหลักธรรมอย่างถ่องแท้ของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และเป็นพระเถระที่มีบทบาทสำคัญต่อการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนทั้งในไทยและต่างประเทศ จนพระพุทธทาสภิกขุ ยกให้เป็นแม่ทัพธรรม สร้างคุณประโยชน์แก่วงการพุทธศาสนา ในมุมของพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใส ศรัทธา ยอมรับว่า คำสอนของหลวงพ่อปัญญาฯ เน้นเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิต เมื่อนำไปปรับใช้จึงเพียงแค่ประพฤติ ปฏิบัติดี ก็จะประสบความสำเร็จ

สำหรับกำหนดการพิธีสลายสรีรธาตุ พระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ในช่วงบ่ายวันนี้ในเวลาประมาณ 14 นาฬิกา พนักงานพระราชพิธี จะได้เชิญหีบบรรจุสรีรสังขารหลวงพ่อปัญญาฯ จากจิตกาธาน ณ เมรุลอย ด้านหน้าโรงเรียนพุทธธรรม ไปตั้ง ณ เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ในเวลา 17 นาฬิกา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จถึงวัดชลประทานรังสฤษดิ์ จากนั้นในเวลา 17 นาฬิกา 30 นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงศาลาขจรประศาสน์ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ เพื่อทรงพระราชทานเพลิงศพ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

วัดชลประทานรังสฤษดิ์ได้ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่จะเดินทางฝมาร่วมพิธีในช่วงบ่ายวันนี้ โดยทางวันจะไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาผ่านทางประตู 1 และประตู 2 ของวัด สำหรับผู้ที่นำรถมาสามารถนำไปจอดได้ที่โรงเรียนชลประทานวิทยา ที่อยู่ติดกับวัด และฝั่งตรงกันข้ามคือกรมชลประทานของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ไม่ต่ำกว่า 1000 คันสลายสรีรธาตุพระราชทานเพลิงศพ "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีสลายสรีรธาตุ "หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ"พิธีสลายสรีรธาตุ "หลวงพ่อปัญญานันทะ" หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ท่ามกลางศิษยานุศิษย์จำนวนมากเคลื่อนสรีรธาตุ “หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ”Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
มูลนิธิภิกขุปัญญานันทะ | Develop by บ้านจิตอาสา | Webmaster : [email protected]