ธรรมโอสถ
Artist
Track title
Listen
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
พระข้างใน
2522_panya_002.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
วิปัสสนาที่แท้
2522_panya_003.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ที่พึ่งทางใจ
2522_panya_004.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
พิจารณา แก่ เจ็บ ตาย
2522_panya_005.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ความดีของธรรมะ
2522_panya_006.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ศาสนาที่แท้อยู่ที่ตัวของเรา
2522_panya_007.mp3
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
ฐานของใจ
2522_panya_008.mp3